วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

จดหมาย.. หนังสือ "ไม่ขอรับมรดก"

หนังสือ "ไม่ขอรับมรดก"
*
ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณา สุพรรณโกมุท บุตรของนายธรรมพล หรือนายสมศักดิ์ สุพรรณโกมุท และนางวิภา จงมีความสุข ขอทำหนังสือ "ไม่ขอรับมรดก" จากนางวิภา จงมีความสุข (มารดา) แม้แต่ชิ้นเดียว
*
อนึ่ง หากนายสุชาติ สุพรรณโกมุท (บุตรชายคนโตของนางวิภา) และ/หรือนายสุเทพ สุพรรณโกมุท (บุตรชายคนเล็กของนางวิภา) ได้รับมรดกจาก "พินัยกรรม" ที่นางวิภา จงมีความสุข มอบมรดกให้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณา สุพรรณโกมุท ยินดีเดินทางไปเซ็นเอกสาร "ไม่ขอรับมรดก" ที่สำนักงานที่ดินให้บุคคลทั้งสองด้วยความเต็มใจ
*
สุวรรณา สุพรรณโกมุท
*
(สุวรรณา สุพรรณโกมุท) ผู้เขียนหนังสือ
*
............... พยาน
*
............... พยาน
*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น